Info- en denkdag: Een food­hub in de Sint-Pie­ter­sab­dij?

Info- en denkdag: Een food­hub in de Sint-Pie­ter­sab­dij?

Tuesday 28 November 2023 om 12:30
Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, Gent

Onderdeel van het traject Food Democracy
Substantive responses or questions: amber.steyaert@ugent.be

Is de Sint-Pietersabdij een plek waar het voedselbeleid van de stad zichtbaar kan worden en waar publiek debat rond voedsel ruimte krijgt?

Begin 2023 startten Historische Huizen Gent en de Stadsacademie (UGent) een samenwerking om te kijken op welke manier de Sint-Pietersabdij in haar ontsluiting het thema voeding kan naar voor schuiven. In verkennende gesprekken inspireerde de historische rol die de abdij speelde op het gebied van voeding en landbouw tot het idee van de abdij als ?foodhub?, een plek van verbinding en dialoog rond voedsel. Dit idee willen we nu graag met jullie verder exploreren.

Deze denkdag is het startschot van een jaar waar we samen met Gentse organisaties en bewoners in gesprek gaan. Samen bedenken we hoe de abdij, met haar rijke verleden en prachtige locatie, voor verbinding kan zorgen tussen wijkbewoners, tussen stad en platteland, tussen stadsdelen, tussen burgers en beleid, maar vooral tussen Gentenaren en hun voedsel.

Tijdens deze namiddag zullen we ons samen buigen over verschillende vragen en hopen we de eerste krijtlijnen uit te tekenen waar we het komende jaar samen mee aan de slag kunnen gaan. Enkele vragen waarop we zullen werken zijn:
Op welke manier kan de abdij een toegangspoort worden tot duurzame voeding?
Kan de abdij een rol spelen in de verbinding tussen bewoners en landbouw?
Hoe kunnen we bewoners en specifieke doelgroepen betrekken bij de Sint-Pietersabdij als foodhub?
Op welke manier zou de abdij korte keten toegankelijk kunnen maken voor diverse groepen?
Welke rol kan de abdij spelen in het vergroten van een afzetmarkt voor lokale producenten?

Getriggerd? Heb je ideeën? Schuif dan mee aan op 28 november.

Programma:

12u30 lunch en kennismaking

13u30 rondleiding in de abdij

15u inleiding (plenair)

15u30 rondetafelmomenten in kleine groep

17u30 slotmoment en conclusies (plenair)