Human Rights @ De Krook: Beyond our own plate. On the food democracy barricade

Human Rights @ De Krook: Beyond our own plate. On the food democracy barricade

Tuesday 21 March 2023 om 19:30
Library De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Ghent

Onderdeel van het traject Food Democracy
Spreker(s): Hannelore Herreman, Koen Geirnaert, Annick Verstraete, Bram Baete, Karleen De Rijcke, Eline D'Haene (moderator)
Partner(s): UGent Human Rights Research Network, Bibliotheek de Krook, de Stadsacademie
Substantive responses or questions: charlotte.prove@ugent.be

De keuze kunnen maken wat je eet en hoeveel je eet? Voor veel mensen is het een evidentie. Een groeiende groep mensen en gezinnen hebben die keuze echter niet. De coronacrisis en de stijgende voedselprijzen zorgden ervoor dat mensen meer en langer beroep doen op voedselhulp. Het logistiek platform Foodsavers herverdeelde sinds zijn oprichting in 2017 meer dan 1.763.716 voedselpakketten. Ze ervaren, net als sociale kruideniers en sociale restaurants, een grote vraag en een dalend aanbod. Ook zien we overal nieuwe burgerinitiatieven opduiken vaak met ondersteuning door lokale overheden. De Gentse voedselraad ondersteunde in 2022 bijvoorbeeld Kookploeg Gent Solidair en solidair eethuis Karoot. Daarnaast groeit echter ook de vraag of voedselhulp onder zijn huidige vorm geen afbraak doet aan andere sociale mensenrechten?

Met ons toppanel buigen we ons over deze en een aantal andere hete hangijzers die deze evolutie naar voedselhulp oproepen:
· Doet het bestendigen en institutionaliseren van voedselhulp afbraak aan de sociale mensenrechten?
· Als voedselhulp geen structurele oplossing kan zijn, wat dan wel?
· Hoe kunnen we de toegang tot (het recht op) voldoende, duurzame en gezonde voeding voor iedereen vergroten?
· Welke rol kan een lokale overheid hierin opnemen?

Sprekers:
Hannelore Herreman is projectmedewerker bij de Dienst Milieu en Klimaat van Stad Gent. Zij coördineert het FEAST project, een Europees project dat werkt rond het toegankelijk maken van gezonde en duurzame voeding voor kwetsbare groepen.

Koen Geirnaert is coördinator armoedebestrijding bij het OCMW in Gent. Hij was nauw betrokken bij het traject materiele ondersteuning. Binnen dit traject werkten verschillende sociale organisaties aan een toekomstmodel voor voedselhulp.

Annick Verstraete is praktijklector aan de HoGent en expert binnen het onderzoekscentrum EQUALITY. Ze doet onderzoek naar toegankelijke hulp- en dienstverlening en het realiseren van grondrechten in lokaal beleid. Ze werkte onlangs mee aan de publicatie Voedselhulp onder protest.

Bram Baete komt spreken als ervaringsdeskundige armoede

Karleen De Rijcke is medewerkster bij KRAS vzw is een Gents netwerk van 18 ondersteunende vrijwilligerswerkingen voor en met mensen in armoede. In hun visie stellen zij duidelijk dat noodhulp niet zou mogen bestaan. Onze maatschappij zou moeten garanderen dat iedereen kan genieten van alle basisrechten.

Het debat wordt gemodereerd door Eline D'Haene (Stadsacademie)

Debat gemist? De opname van het debat kan je hieronder herbekijken: