Debat mensenrechten realiseren op de plek waar je woont

Debat mensenrechten realiseren op de plek waar je woont

Tuesday 16 April 2024 om 19:30
Library De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Ghent

Onderdeel van het traject Room for care
Partner(s): Human Rights Research Netwerk UGent - AVANSA - Stadsacademie - Academische werkplaats de-institutionalisering - Museum dr. Guislain Gent - VAPH - vzw onafhankelijk leven - grip - Team Vlaams Bouwmeester
Substantive responses or questions: griet.roets@ugent.be; dries.cautreels@ugent.be

Mensenrechten realiseren op de plek waar je woont: Autonomie en vrijheid voor iedere persoon met een handicap.

Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap kent een geschiedenis van institutionalisering. Een repressieve institutionele cultuur in de woon- en leefomgeving van burgers met een handicap komt hierbij vaak voor. Er kan een tekort zijn aan kwaliteitsvolle ondersteuning en zorg, die essentieel is bij volwaardige deelname aan de samenleving. Er zijn ook vaak omstandigheden die het moeilijk maken om er in de samenleving bij te horen. Autonomie en vrijheid worden ingeperkt.

Als reactie op de schending van mensenrechten wordt tijdens de laatste decennia de-institutionalisering vooropgesteld. Gestuwd door activisme, beleid en onderzoek zijn mensenrechtenkaders essentieel om de autonomie en vrijheid van personen met een handicap te garanderen.

In 2006 werd in dat licht het Verdrag van de Verenigde Naties voor de Rechten van Personen met een Handicap aangenomen. In 2009 werd het Verdrag geratificeerd door België. Mensenrechten bieden zo een sterk kader voor de-institutionalisering, maar sociale verandering blijft moeilijk te realiseren.

In het debat gaan we dieper in op de verschillende uitdagingen en onze gezamenlijke zoektocht om mensenrechten te realiseren op de plekken waar je als burgers met een handicap woont.

Panelleden in dit debat zijn:
Tim Claerhout, Beleidsmedewerker Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid
Dries Cautreels, Academische Werkplaats De-Institutionalisering
Nadia Hadad, Bestuurslid van GRIP - Gelijke Rechten voor Iedere Persoon
Louis Triaille, Onderzoeker, UCLouvain Saint-Louis
Viviane Sorée, Erevoorzitter & ambassadeur van Onafhankelijk Leven vzw
Sebastian Dürr, Ambassadeur van Onafhankelijk Leven vzw
Marleen van de Vijver, ?t Venster
Vanessa Dermaut, ?t Venster
Sam Van Bastelaere, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Moderator: Giselle Corradi, Human Rights Research Network

Programma
19.30 ? 19.40 Verwelkoming & inleiding
Tim Claerhout & Dries Cautreels
19.40 ? 19.50 VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap
Nadia Hadad
19.50 ? 20.30 Panel met introductie en reflectie
1. Juridische reflectie obv doctoraatsonderzoek over artikel 19 VRPH, UCLouvain Saint-Louis
Louis Triaille
2. Reflectie door ervaringsdeskundigen, Onafhankelijk Leven
Viviane Sorée & Sebastian Dürr
3. Reflectie door ervaringsdeskundigen, ?t Venster
Marleen van de Vijver & Vanessa Dermaut
4. Reflectie vanuit beleid, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Sam Van Bastelaere
20.30 ? 21.00 Open debat
Giselle Corradi, Human Rights Research Network (moderatie)

Deelname is gratis