Atelier series Take Care (In)visible care as a socio-spatial issue

Atelier series Take Care (In)visible care as a socio-spatial issue

Output - Verslag

Een verslag van de atelierreeks Take Care! Onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijk vraagstuk

Inhoud atelierreeks TAKE CARE (2) (70 KB)
Take Care_verslag (66 MB)