Presentation urban survey Bloemekenswijk: our neighbourhood knows us

Presentation urban survey Bloemekenswijk: our neighbourhood knows us

Output - Fotogalerij

In het eerste deel van dit academiejaar voerden studenten uit de master in het sociaal werk een buurtonderzoek uit in de Bloemekenswijk. In groepjes brachten zij de wijk in kaart en zochten vooral naar hoe inwoners ?hun? stukje wijk beleven. De studenten organiseerden op 16 maart 2022 samen met het museum Dr. Guislain in de binnentuin van het museum een informele terugkoppeling van de resultaten naar inwoners en wijkpartners. Deze resultaten vormen een opstapje naar verder onderzoek in het kader van stadsvernieuwing. Enkele sfeerbeelden!