AESOP4FOOD Erasmus+ project

AESOP4FOOD Erasmus+ project

2021 - 2024

Onderdeel van het traject Place for agriculture urban periphery
Partner(s): LE:NOTRE Institute (coordinating institution), Polytechnical University of Madrid, Spanish network of municipalities for agroecology, Ghent University, Warsaw University of Life Sciences, Pracownia Dóbr Wspólnych, Montpellier Supagro, Terres en Villes
Met de steun van: Erasmus+
Substantive responses or questions: michiel.dehaene@ugent.be

De UGENT en de Stadsacademie zijn partners in het AESOP4FOOD Erasmus+ project waarin drie jaar lang wordt samengewerkt rond curriculumontwikkeling in Sustainable Food Planning. Het project hanteert een methodologie van action learning. Elke academische partner werkt daarvoor samen met een lokaal collaboratorium of living lab. De stadsacademie en in het bijzonder de langlopende samenwerking rond ruimte voor landbouw in de stadsrand neemt in Gent die rol op.