Masterproefatelier Voedseldemocratie

Masterproefatelier Voedseldemocratie

Academic year 2022-2023

Onderdeel van het traject Food Democracy
Docent(en): Amber Steyaert, Eline D'Haene, Jeroen Adam, Joost Dessein, Liesbeth Jacxsens, Wendy Van Lippevelde en Carl Lachat
Student(en): Cléis Perez Herrero, Magdalee Brunache, Magalie Symons en Najma Shirwa

In het masterproefatelier Voedseldemocratie verkennen we verschillende voedsel gerelateerde kwesties op wijkniveau. Daarbij vertrekken we vanuit de overkoepelende vraag "Hoe betrekken we moeilijk bereikbare groepen in lokale beleidsvorming rond voedsel? We zetten daarbij ook actief in op een participatie-dag met bewoners en organisaties in de wijk dat moet leiden tot concrete beleidsvoorstellen. De deelnemende studenten kunnen deze dag ook meenemen in hun dataverzameling. Een aantal thema?s waar we zelf al aan denken zijn voedsel in de klas, voedselongelijkheid, culturele praktijken rond voeding, buurtmoestuinen, ruimte voor connectie rond voeding, ? Maar we staan open voor andere thema?s zolang ze een duidelijke link hebben met voedsel en voer kunnen vormen voor discussie op wijkniveau.

Op zoek naar: Promotoren en studenten die vanuit hun discipline bezig zijn met voedsel. We denken onder andere aan bio-ingenieurswetenschappen, bestuurskunde, recht, economie, politieke en sociale wetenschappen, stedelijke planning , sociaal werk en pedagogie, ?

Onderstaand document geeft een uitgebreidere kijk in hoe het masterproefatelier Voedseldemocratie er in het academiejaar 2022-2023 zal uitzien.
Interesse om mee te doen? Stuur ons gerust een mailtje!

Masterproefatelier Voedseldemocratie: opzet Academiejaar 2022-2023