Special issue in urban analysis Moving public spaces

Special issue in urban analysis Moving public spaces

Academic year 2017-2018

Onderdeel van het traject Between city and campus
Docent(en): Claudia Faraone, Elke Dhaenens, Michiel Dehaene
Substantive responses or questions: michiel.dehaene@ugent.be

Binnen een bijzonder vraagstuk werken masterstudenten architectuur en stedenbouw gedurende een semester mee aan lopend onderzoek van docenten. Binnen dit bijzonder vraagstuk werken een 20-tal studenten onder begeleiding van Michiel Dehaene, Claudia Faraone en Elke Dhaenens rond de registratie van het veranderd gebruik en de veranderende betekenis van publiek domein op en rond campus de Sterre, in de zuidrand van Gent.

De zuidrand van Gent is net zoals vele twintigste-eeuwse wijken onderhevig aan structurele veranderingen. Deze wijken kregen ruim een halve eeuw geleden vorm en staan vandaag op de agenda van de stadsvernieuwing. Ook los van specifieke beleidsintenties kantelt het profiel van deze wijken van randstedelijk naar volbloed stedelijk. Ze werden door de stadsontwikkeling ingehaald en laten zich niet langer lezen als het suburbaan tegenbeeld van de stadskern. Die kanteling tekent zich af op allerlei vlakken: veranderingen in de bevolkingssamenstelling, sluipende verdichting, groeiende functionele menging, maar misschien nog het meest in het veranderend gebruik en de veranderende betekenis van het publiek domein.

Twee kwesties worden in dit bijzonder vraagstuk met elkaar gekruist. Veranderende gebruikspatronen in de publieke ruimte in de twintigste-eeuwse rand van Gent en de inzet van video-opname als specifieke techniek in het documenteren van het gebruik en de betekenis van het publiek domein.

De resultaten van het bijzonder vraagstuk werden in februari 2018 tentoongesteld in de Abdijkerk van het STAM in het kader van de tentoonstelling ?Stad en universiteit. Sinds 1817?. Hieronder kunt u een compilatie van de video?s van de studenten bekijken: