FUTUREproof Awards: 3 'Stadsacademie' theses nominated!

FUTUREproof Awards: 3 'Stadsacademie' theses nominated!

Drie masterproeven gemaakt in de masterproefateliers van de Stadsacademie zijn genomineerd voor de FUTUREproef Awards:

Klara Vanstraelen”AANKAARTEN : Aanvullende voorstellen voor de stadsontwikkeling van Nieuw Gent aan de hand van een kritische cartografie van het publieke ruimtegebruik.” (2022) – uit het masterproefatelier DIVERSITEIT IN WONEN

Sarah Vaneenooghe & Ranka Terpstra “Samenwerking tussen landbouw en natuur in Rodeland: ontkiemingskansen van autonome agro-ecosystemen in de Gentse stadsrand“. (2022) – uit het masterproefatelier PLAATS VOOR LANDBOUW IN DE STADSRAND

Kevin Vanlerberghe & Hannelore Scheipers “Duurzame renovatiescenario’s voor een flexibel gebouwgebruik op campus Sterre“. (2022) uit het masterproefatelier CIRCULAIR BOUWEN

Je kan hier je stem uitbrengen voor de publieksprijs.

Wil je de prijsuitreiking op dinsdag 13 december om 17u in de Pacificatiezaal in het stadhuis van Gent bijwonen? Schrijf je dan hier in.

Met FUTUREproef wil de UGent masterproeven rond duurzaamheid meer toegankelijk maken voor het brede publiek en voor de organisaties of personen die in de praktijk met die onderwerpen bezig zijn.

FUTUREproef is een initiatief van Green Office Gent, het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, de Directie Onderwijsaangelegenheden & de Universiteitsbibliotheek van Universiteit Gent.

<noscript><img decoding=