EXHIBITION Future Generation: This Is 2072

EXHIBITION Future Generation: This Is 2072

Op de Internationale Architecture Biennale in Rotterdam, “FUTURE GENERATION: THIS IS 2072”, staat het werk van David Vrambout tentoon gesteld! Hij schreef zijn thesis in academiejaar 2021-2021 binnen het Master pilot workshop Diversity in social housing. Case Saint Bernadette neighbourhood

Je kan zijn werk nog gaan bewonderen tot en met 13 november 2022.

De tentoonstelling FUTURE GENERATION toont de beste architectonische afstudeerprojecten uit de periode 2018 tot 2022 in België en Nederland. Alle academies en universiteiten met masteropleidingen werden uitgenodigd om projecten in te dienen, hieraan gaven 13 instellingen gehoord met totaal 75 projecten. De geselecteerde projecten gaan over de toenemende tijdsdruk die onze steeds sneller veranderende samenleving oplegt om klimaatverandering tegen te gaan. De ontwerpers vertegenwoordigen de besluitvormers van morgen. FUTURE GENERATION, THIS IS 2072 verwijst naar het moment waarop alle geselecteerde projecten de verandering naar een hoopvolle en veelbelovende toekomst bewerkstelligen.”

<noscript><img decoding=