Specifications area-oriented and integrated urban renewal program for the Sluizeken-Tolhuis-Ham district in Ghent

Specifications area-oriented and integrated urban renewal program for the Sluizeken-Tolhuis-Ham district in Ghent

Samen met Dienst Stedelijke Vernieuwing en Dienst Beleidsparticipatie van Stad Gent, schreven we als onderdeel van het traject Renewal of the urban renewal het bestek voor de voorbereidende studie voor een gebiedsgericht en geïntegreerd stadsvernieuwingsprogramma voor de Gentse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. We zijn verheugd om het resultaat van dit traject met jullie te kunnen delen.

Wij zullen tevens deel zijn van de jury die beslist over wie deze studie ter voorbereiding van de ontwikkeling van een gebiedsgericht en geïntegreerd stadsvernieuwingsprogramma zal vormgeven.

Een zeer welkome en geslaagde samenwerking dus, waar we als Stadsacademie graag deel van uitmaken. Dank aan alle betrokken actoren dus!

Moest u interesse hebben om deze voorbereidende studie op te nemen, kan dat via het e-Notification-platform, waar tevens het bestek te raadplegen is.

<noscript><img decoding=